4 Nordvestjyske klubber laver et nyt samarbejde under fælles tema: Mere Motocross MMX.

Formålet med samarbejdet er at give nogle flere træningsmuligheder for klubbernes medlemmer uanset om man er elite eller brede. De 4 klubber er Motocrossklubberne i Hjørring, Fjerritslev, Mors og Thy.

Med det nye fælles samarbejde tilbyder vi at man kan tilkøbe et MMX medlemskab som tillæg til sit medlemskab i en af klubberne der giver fri træning på alle 4 baner. Udover at man med sit MMX-medlemskab kan træne gratis på de 4 baner er tanken bag at MMX-medlemskontingent skal bruges på arrangementer til medlemmerne. Det være sig specialtræning, træningslejre og fælles klubmesterskab.

Er MMX for alle? ..Ja alle stam eller satellit medlemmer i de 4 klubber kan tegne et MMX medlemskab. Det gøres ved at indbetale Kr. 500,- på nedenstående konto med oplysning om Navn, Licensnummer og hvilken af de 4 klubber man er stam – eller satellitmedlem af.

Reg. 9001 Kontonr. 4575929929

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formanden i en af medlemsklubberne:

MMCK: Tom Nørgaard – 40209464

TMCK: Nick Iversen – 61782778

HAMK: Henrik Gammelholm – 53641589

HJMS: Christian Foghsgaard – 42141614